Podaci o kompaniji

D.O.O. „Jeligor“ Svrljig

Osnovne informacije
 • Poreski identifikacioni broj (PIB): SR 101878740
 • Matični broj: 06442358
 • Pun naziv: Preduzeće za proizvodnju, promet, posredovanje i usluge ,,JELIGOR” D.O.O. Svrljig
 • Ime i prezime ovlašćenog lica: Igor Nikolić
 • Opština, mesto: Svrljig, Svrljig
 • Ulica: Železnička br. 1
 • Tel/fax: +381 (0) 18 823 891
 • Tel: +381 (0) 18 824 110
 • E-mail: jeligor@yahoo.com
Tekući računi
 • Komercijalna banka: 205-57643-13
 • OTP banka: 325-9500800000375-88
 • Banka Intesa: 160-419323-03